Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

DRAVCE

Názov a miesto komunitného centra: KC Dravce  
Okres: Levoča 
Región: Prešovský    
Adresa: 053 14 Dravce č. 27 
Telefón: 0905/896 984 
E-mail: obecdravce@stonline.sk 
Rok vzniku KC: 2005 
Typ rómskeho osídlenia: separovaná, segregovaná osada 
Štatutár (meno a kontakt): Ing. Elena Bašistová, 0905/896 984
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Marta Kožíková, kontakt neuvedený
Počet členov pracujúcich KC: 3
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 3
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: Obec 
Počet obyvateľov obce (mesta): 770
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: 150
O Komunitnom centre: Klientmi sú všetky vekové kategórie Rómov a mamičky na materskej dovolenke. Centrum ponúka právne, sociálne a zdravotné poradenstvo, pomáha pri hľadaní zamestnania, organizuje kurzy varenia a iné praktické kurzy pre ženy, pomáha deťom s prípravou na vyučovanie a ponúka ďalšie voľno časové aktivity. Ambíciou centra je zabezpečovať prevenciu rôznych sociálno patologických javov. Spolupráca so samosprávou je veľmi dobrá (finančná dotácia, morálna podpora). Spolupracuje aj s susednými KC a inými neziskovými organizáciami. V blízkej budúcnosti chcú zriadiť sociálne zariadenie, PC klubovňu a priestory na voľný čas detí.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt