Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

FRIČKA

Názov a miesto komunitného centra: Frička  
Okres: Bardejov  
Región: Prešovský     
Adresa: 086 02 Frička č. 43
Telefón: 054/4794 121
E-mail: obecfricka@zoznam.sk
Rok vzniku KC: 2007
Typ rómskeho osídlenia: separovaná osada na okraji obce
Štatutár (meno a kontakt): JUDr. Vasil Hudák, 054/4794 121
Kontaktná osoba (meno a kontakt): JUDr. Ľubomír Dudinský, kontakt neuvedený
Počet členov pracujúcich KC: 3 – dobrovoľníci
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 3
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: obec  
Počet obyvateľov obce (mesta): 275
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: 160
O Komunitnom centre: KC nebolo formálne zriadené a nemá svoje vlastné priestory. Klientmi dobrovoľníkov, ktorí v tejto oblasti pracujú, sú deti v predškolskom veku a žiaci ZŠ. Neformálne KC pre nich organizuje voľno časové aktivity, ktoré sú veľmi úspešné. OcÚ podporuje aktivity dobrovoľníkov, ktorí sa snažia získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt