Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

HANUŠOVCE nad TOPĽOU

Názov a miesto komunitného centra: KC v Hanušovciach nad Topľou   
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Prešovský
Adresa: Budovateľská 427/2, 094 31 Hanušovce/Topľou
Telefón: 051/7722 184
E-mail: ozprr@stonline.sk
Rok vzniku KC: 1998
Typ rómskeho osídlenia: separovaná osada
Štatutár (meno a kontakt): Mgr. Michal Horváth, 0911/833 721
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Eva Humeníková, kontakt neuvedený
Počet členov pracujúcich KC: 4
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: len dobrovoľníci
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: občianske združenie Na podporu a rozvoj regiónov, Prešov
Počet obyvateľov obce (mesta): 3 668
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: do 500 
O Komunitnom centre: Klientmi sú Rómovia z Hanušoviec i okolitých osád. KC poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri vyhľadávaní zamestnania, prevádzkuje materskú škôlku, ponúka voľno časové aktivity, podporuje hudobnú kapelu, tanečný a spevácky súbor, ktoré sú najúspešnejšie zo všetkých aktivít KC. Momentálne nefunguje predškolská výchova a doučovanie slabých žiakov (nedostatok financií). Spolupráca s MsÚ je pokladaná za dobrú – samospráva prispieva na úhradu priestorov a prevádzky KC. Nedostatok finančných prostriedkov je dôvodom nepravidelne organizovaných voľno časových a vzdelávacích aktivít pre rómske deti a mládež. KC spolupracuje so susednými KC hlavne pri organizovaní spoločných kultúrnych a športových podujatí. 

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt