Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

HERMANOVCE

Názov a miesto komunitného centra: KC Hermanovce    
Okres: Prešov
Región: Prešovský   
Adresa: 082 35 Hermanovce 318 
Telefón: 0918/624 176
E-mail: hermanovce@zoznam.sk 
Rok vzniku KC: 1998 
Typ rómskeho osídlenia: separovaná osada mimo obce
Štatutár (meno a kontakt): Eduard Grejták, 051/4594 293
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Eva Dzúriková, kontakt neuvedený 
Počet členov pracujúcich KC: 3
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 1 KSP + 2 asistentky KSP
Počet zdravotných asistentov: 1
Zriaďovateľom KC je: obec
Počet obyvateľov obce (mesta): 1 600
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: 400
O Komunitnom centre: V KC  sa veľmi úspešne poskytovalo sociálne a zdravotné poradenstvo. V priestoroch KC vzniklo aj často využívané Centrum hygieny. V predchádzajúcom období bolo KC zapojené a dotované z Phare programu (2003-2004), čo umožňovalo organizovať množstvo rôznych vzdelávacích aktivít pre všetky vekové kategórie klientov. Aktivity KC boli značne zredukované po odchode pracovníčiek Nadácie Milana Šimečku.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt