Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

Banská Bystrica

Názov a miesto komunitného centra: KC Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Región: Bansko - bystrický 
Adresa: Na Hrbe 16, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/4145 552
E-mail:  kzrsr@stonline.sk
Rok vzniku KC: 2000 
Typ rómskeho osídlenia: koncentrácia obyvateľstva mimo mesta
Štatutár (meno a kontakt): PhDr. Helena Jonášová, 048/4145 552
Kontaktná osoba (meno a kontakt): PhDr. Helena Jonášová, 048/4145 552
Počet členov pracujúcich KC:  6
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 3
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: občianske združenie     
Počet obyvateľov obce (mesta):  81 000   
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva:  nad 2 000 
O Komunitnom centre: KC služi predovšetkým pre nezamestnaných občanov, deti a mládež, ženy na materskej dovolenke, dôchodcov ako aj absolventov škôl. Pracovníci KC poskytujú svojim klientom právne, sociálne a zdravotné poradenstvo. Úspešne tiež prevádzkuje vlastné detské centrum, organizuje pravidelne kurzy vedenia domácnosti a rôzne voľno časové aktivity. Zároveň pomáha klientom pri vyhľadávaní vhodného zamestnania. KC spolupracuje s mnohými partnermi z regiónu, najčastejšie však s OZ Nádej deťom, Združením mladých Rómov, Krajskou asociáciou rómskych iniciatív, OZ Šachovnica, Komunitnou nadáciou Zdravé mesto, OZ Návrat, OZ Lavuta a pod. 

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt