Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

Belina

Názov a miesto komunitného centra: KC Belina
Okres: Lučenec
Región: Bansko - bystrický
Adresa: Obecný úrad 194, 986 01 Belina
Telefón: 047/4389 121
E-mail:  komunitnecentrum@centrum.sk
Rok vzniku KC: 2004 
Typ rómskeho osídlenia: segregovaná osada
Štatutár (meno a kontakt): Zuzana Antaličová, 047/4389 121
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Ondrej Vašš, 0905/835 533
Počet členov pracujúcich KC: 3 
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 1 KSP + 2 asistenti KSP
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: zriadené v rámci projektu Phare     
Počet obyvateľov obce (mesta):  637   
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva:  do 500 
O Komunitnom centre: KC navštevujú nezamestnaní obyvatelia obce, dôchodcovia, sociálne odkázaní občania, deti aj občania, ktorí neovládajú úradný jazyk (Rómovia, Maďari). Najčastejšie vyhľadávajú klienti služby KC v snahe nájsť si vhodné zamestnania. Rôznorodé voľno časové aktivity poskytuje KC aj pre deti a mládež. Najväčší úspech má KC so svojim tanečným krúžkom. Keďže KC má výborné vzťahy s miestnou samosprávou, problémy s prenájmom priestorov a s čiastočným finančným pokrytím aktivít KC je aspoň čiastočne vyriešený.
                                    

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt