Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

Detva

Názov a miesto komunitného centra: KC Detva
Okres: Detva
Región: Bansko - bystrický
Adresa: Štúrova 66, 962 12 Detva
Telefón: 0902/054 268
E-mail: marysa.olahova@zoznam.sk
Rok vzniku KC:  2001 
Typ rómskeho osídlenia: koncentrácia obyvateľstva na okraji mesta
Štatutár (meno a kontakt): Marie Oláhová, 0902/054 268
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Marie Oláhová, 0902/054 268
Počet členov pracujúcich KC: 8 (dobrovoľníci)
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 0
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: občianske združenie     
Počet obyvateľov obce (mesta): 15 000     
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: do 1 500 
O Komunitnom centre: KC slúži hlavne pre rómske matky s deťmi. Aktivity, ktoré poskytuje sú rôzne, od sociálnej práce, cez kurz vedenia domácnosti, prevádzku materského centra Maťko až po rôzne typy voľno časových a športových aktivít. Pri KC funguje aj hudobná kapela, folklórny súbor, tanečný a spevácky zbor. KC najčastejšie usporadúva svoje aktivity, hlavne víkendové pobyty, v spolupráci s materským centrom Kubko. 

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt