Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

Drahňov

Názov a miesto komunitného centra: KC Drahňov
Okres: Michalovce
Región: Košický
Adresa: ul. Staničná 209, 076 74 Drahňov
Telefón: 0915/375 523
E-mail: obec.drahnov@pobox.sk
Rok vzniku KC: 2005
Typ rómskeho osídlenia: koncentrácia obyvateľstva mimo obce
Štatutár (meno a kontakt): Evžen Miľo, 0915/375 523
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Evžen Miľo, 0915/375 523
Počet členov pracujúcich KC: 2
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 1
Počet zdravotných asistentov: 1
Zriaďovateľom KC je: občianske združenie     
Počet obyvateľov obce (mesta):  1 260   
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: do 1 000  
O Komunitnom centre: Cieľovou skupinou, ktorá využíva ponuku KC sú prevažne sociálne znevýhodnení občania (Rómovia aj neRómovia). KC pre nich zabezpečuje právne, sociálne a zdravotné poradenstvo, prevádzkuje stredisko osobnej hygieny, pomáha pri vyhľadávaní zamestnania. Práca s deťmi sa sústreďuje hlavne na zmysluplné vyplnenie ich voľného času. Pri KC funguje tiež folklórny a tanečný súbor. Pre nedostatok finančných zdrojov nie je nateraz možné pre tieto deti usporiadať letný tvorivý tábor. KC intenzívne spolupracuje aj s existujúcimi OZ a KC v okolitom regióne (OZ Nová cesta, OZ Amarokham, OZ Sečovských Rómov, KC Veľké Kapušany a KC Sečovce).

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt