Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

Dunajská Streda

Názov a miesto komunitného centra: KC Dunajská Streda
Okres: Dunajská Streda
Región: Trnavský 
Adresa: Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda      
Telefón: 031/5511 865    
E-mail: sekretariat@dunstreda.sk 
Rok vzniku KC: 2005 
Typ rómskeho osídlenia: koncentrácia obyvateľstva mimo mesta
Štatutár (meno a kontakt): Mgr. Prista Czúfalová, 031/5511 865    
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Bc. Agnes Szótová, 0904/503 946
Počet členov pracujúcich KC: 3  
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 3
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: mesto     
Počet obyvateľov obce (mesta): 23 571   
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: do 1 200 
O Komunitnom centre: KC navštevujú predovšetkým Rómovia, svoje služby však poskytuje aj pre ostatných obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a pre dôchodcov. Najviac sa im darí pri organizovaní aktivačných prác. Úspech u detí a mládeže sa viaže na ponúkané voľno časové a športové aktivity. Keďže KC má veľmi dobrú spoluprácu so samosprávou, organizovanie rôznych kultúrnych podujatí nie je problémom. KC tiež pri organizovaní aktivít spolupracuje s Nadáciou Milana Šimečku, Nadáciou dôstojnosť a tolerancia a Spolkom rómskych spisovateľov. 

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt