Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

BYSTRÉ

Názov a miesto komunitného centra: KC Bystré  
Okres: Vranov nad Topľou  
Región: Prešovský
Adresa: 094 34 Bystré č. 347
Telefón: 0905/885 925
E-mail: janoz@azet.sk
Rok vzniku KC: 2005
Typ rómskeho osídlenia: segregovaná osada
Štatutár (meno a kontakt): Nadežda Olejárová, 0905/885 925
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Ing. Ján Zubaj, 0905/885 427
Počet členov pracujúcich KC: 16     
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 1 + 15 pracovníkov aktivačných prác
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: Občianske združenie Oblík Východ
Počet obyvateľov obce (mesta): 2 668
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: do 500 
O Komunitnom centre: Klientmi sú sociálne vylúčení občania. Centrum poskytuje právne, sociálne a zdravotné poradenstvo, pomáha pri vyhľadávaní zamestnania, organizuje kurzy vedenia domácností (varenie), vedie tanečný krúžok, skautský oddiel rómskych detí, organizuje tábory a pod. Centrum chce začať s exkurziami detí z vyšších ročníkov ZŠ na stredných školách. Hlavným problémom centra je nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku a činnosť. Spolupracuje s regionálnymi mimovládnymi organizáciami (124. skautský tábor v Prešove, ďalšie rómske organizácie), hlavne pri organizovaní športových, kultúrnych a voľno časových aktivít.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt