Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

BANSKÁ BYSTRICA „ KOM PaS“

Názov a miesto komunitného centra: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu- Komunitné centrum „ KOM PaS „

Okres: Banská Bystrica

Región: Banskobystrický

Adresa: Internátna 12, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/4127752

E-mail: spenik@misbb.sk

Web: www.banskabystrica.sk oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

Dátum vzniku KC: 01.05.2010

Typ rómskeho osídlenia: komunita je integrovaná medzi majoritou

Štatutár (meno a kontakt ): zvolený primátor mesta

Kontaktná osoba : Mgr. Branislav Špeník

Počet členov pracujúcich v KC: 1

Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 1+ aktívny nástroj úradu práce

Počet zdravotných asistentov: 0

Zriaďovateľom KC je : obec

Počet obyvateľov obce (mesta ):

Počet Rómov: do 1000

O komunitnnom centre: Klientmi KC sú rómske deti a mládež, dospelí Rómovia, obyvatelia zo sociálne slabších skupín. KC ponúka právne poradenstvo, sociálnu prácu, zdravotné poradenstvo, kurz vedenia domácnosti, vyhľadávanie práce pre nezamestnaných atď.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt