Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

BREZNO

Názov a miesto komunitného centra: KC „Plamienok“ v Brezne

Okres: Brezno

Región: Banskobystrický kraj

Adresa: Zadné Halny 11, 977 01 Brezno

Telefón: 048/6306242

E-mail: mihalikova.msu@brezno.sk

Web: www.brezno.sk

Dátum vzniku KC: 03.07.2009

Typ rómskeho osídlenia: separovaná osada

Štatutár (meno a kontakt ): PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., 048/6306245

Kontaktná osoba : Bc. Jarmila Miháliková, 048/6306242

Počet členov pracujúcich v KC: 6

Počet terén.sociálnych pracovníkov v obci: 2 + 2

Počet zdravotných asistentov: 1 Bc.Ivan Bulík, 065 31 Jarabina 296, 0907/049885

Zriaďovateľom KC je : obec

Počet obyvateľov obce (mesta ):

Počet Rómov: do 2000

O komunitnnom centre: Klientami KC sú rómske deti a mládež, dospelí Rómovia, obyvatelia mesta. Ponúka sociálnu prácu, voľno časové aktivity: tvorivé dielne, pohybové hry, zdravotnú výchovu pre dospievajúcich, funguje tu hudobná kapela, krúžok orientálneho tanca, krúžok prvej pomoci, kurz počítačov, príprava školákov na vyučovanie a predškolská výchova bez pedagogického pracovníka.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt