Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

CINOBAŇA - Nízkoprahový klub

Názov a miesto komunitného centra: Nízkoprahový klub v Cinobani
Okres: Poltár  
Región: Bansko-bystrický 
Adresa: 985 22 Cinobaňa 65
Telefón: 047/4512 974
E-mail: inslovakia@stonline.sk
Rok vzniku KC: 2005
Typ rómskeho osídlenia: separovaná osada
Štatutár (meno a kontakt): Ing. Pavol Šinko, 0907/169 875
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Jozef Demjan, 0915/556 306
Počet členov pracujúcich KC: 2
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 0
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: OZ zriadené v projekte Intenda
Počet obyvateľov obce (mesta): 2 350
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: do 100 
O Komunitnom centre: Klientmi sú hlavne deti a mládež do 21 rokov. Na niektorých aktivitách sa zúčastňuje aj stredná generácia Rómov. KC ponúka sociálne poradenstvo, organizuje voľno-časové aktivity, podporuje existenciu hudobnej kapely a tanečného súboru. Za najlepšiu aktivitu je pokladaná „čajovňa“ – voľný program v klube pre mladých. Nízko - prahová čajovňa sa stala obľúbeným miestom stretávania sa miestnych obyvateľov. Spolupráca organizácie so samosprávou je pokladaná za dobrú. S inými KC ani občianskymi združeniami doposiaľ nespolupracuje. Nízko prahový klub sa nachádza v staršom rodinnom dome a je vo vlastníctve organizátora. Na jeho zdokonaľovaní pracujú dobrovoľníci a klienti centra.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt