Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

DRAHŇOV

Názov a miesto komunitného centra: Komunitné centrum Rómov, Drahňov
Okres: Michalovce
Región: Košický
Adresa: Staničná 209, 076 74 Drahňov
Telefón: 0915/375 523
E-mail: neuvedené
Rok vzniku KC: 2005
Typ rómskeho osídlenia: separovaná osada na okraji obce
Štatutár (meno a kontakt): Evžen Miľo, 0915/375 523
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Evžen Miľo, 0915/375 523
Počet členov pracujúcich KC: 2
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 1
Počet zdravotných asistentov: 1
Zriaďovateľom KC je: občianske združenie
Počet obyvateľov obce (mesta): 1 260
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: do 1 000
O Komunitnom centre: Klientmi komunitného centra sú znevýhodnení obyvatelia obce. KC ponúka právne, sociálne a zdravotné poradenstvo, pomáha pri vyhľadávaní zamestnania. Organizuje voľno časové aktivity pre deti a mládež, podporuje fungovanie folklórneho súboru. KC má ambíciu pripraviť letné tábory pre deti z komunity – chýbajú mu však finančné prostriedky. Spolupráca so samosprávou je dostatočná (OcÚ prispieva tým, že poskytuje obecné priestory na podujatia). KC sa snaží prekonať nezáujem dospelých členov rómskej komunity o aktivity KC. Veľmi účinná je spolupráca s lokálnymi a regionálnymi komunitnými centrami – hlavne v oblasti športových aktivít, pri organizovaní školení (príprava rómskych lídrov a iných vzdelávacích podujatí). V spolupráci s OcÚ sa momentálne rieši problém pridelenia nových priestorov pre KC.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt