Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - News
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

Plány na rok 2011

Na rok 2011 pripravujeme projekty do rôznych grantových schém.

1. Zlepšenie finančnej gramotnosti a prevencia „malej“ trestnej činnosti rómskej mládeže v 20 rómskych komunitách Projekt predložený na MF SR

2. Podpora a ochrana Klientov rómskych osád prostredníctvom aktivít trvalej prevencie v téme boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Projekt predložený na MV SR

3. Príprava rómskych zástupcov KC na advokačnú činnosť v oblasti programov Zdravia Rómov v rokoch 2011 - 2012. Projekt predložený do OSI Budapest

4. Prekonanie zacyklených podmienok života mladých ľudí v rómskych osadách a zlepšenie ich pripravenosti na ďalšie vzdelávanie a systematickú prácu. Projekt predložený do NOS OSF

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt