Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Projects
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

2009: Žiť v poznaní svojich práv

Rovnomenný pojekt, ktorý realizovala Asociácia komunitných centier v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku, a ktorého trvanie sa datuje od mája 2008 do mája 2009 sme úspešne ukončili. Obsahovú náplň vytvoril Laco Oravec a metodicky stretnutie viedla Paula Tománková. Projekt koordinovala Iva Grejtáková.

 

Program mal za úlohu osloviť skupinu mladých rómskych ľudí, aktívnych vo svojich centrách alebo organizáciách. Mladí boli nielen z rómskych komunít (Petrová, okres Bardejov, Kecerovce, Rankovce, Boliarov, Vtáčkovce, okres Košice), ale aj z Domu na pol cesty v Prešove a miestnej charity. Táto kombinácia ľudí z rôzneho prostredia mala prispieť nielen k získaniu nových kontaktov, ale aj k nahliadnutiu do života iných, niekedy diametrálne odlišných skupín mladých ľudí. A ako vždy sa to stretlo s porozumením a výsledkom sú priateľstvá a spoločné zážitky presahujúce časový rámec projektu.

Program tvorili štyri trojdňové stretnutia, každé v inom meste, každé tematicky zamerané na takú oblasť práva, ktorá sa vyskytuje v bežnom živote ľudí takmer každý deň. Po úvodnom stretnutí nasledovali stretnutia pracovného, rodinného a trestného práva. Cez založenia rodín a zvládanie ich každodenných problémov sme sa prepracovali k založeniu firmy a firemnému stresu, až po odsúdenie trestného činu po prebehnutí súdneho procesu. Program bol nastavený tak, aby v čo najväčšom rozsahu sprostredkoval mladým zážitkovou formou riešenie takých situácií, ktoré by sa mohli v ich živote vyskytnúť. Situácie boli orientované na oblasti, ktoré upravuje právo. Cieľom bolo poukázať aj na to, že s právom sa stretávame každý deň a jeho poznanie nie je určené len vybratej skupine právnikov a odborníkov, ale môžu ho ovládať aj obyčajní ľudia a prostredníctvom toho poznania si môžu život nielen uľahčiť, ale aj pomôcť iným.

Okrem priblíženia témy práva bola jedným z cieľov vzájomná komunikácia účastníkov aj mimo jednotlivých stretnutí a vytváranie priestoru pre vznik neformálnych mládežníckych skupín, ktoré by mohli byť funkčné aj po ukončení projektu, prípadne vytvoriť základ na realizovanie podobného vzdelávania v konkrétnych centrách a organizáciách pod vedením už vyškolených mladých aktivistov. Tento zámer sa nám podarilo v niektorých lokalitách aj naplniť, a to pokračovaním tohto vzdelávania priamo v centrách. Využitím metodiky, ktorá bola aplikovaná v našich tréningoch a aktualizovaná na základe skúseností, majú možnosť sprostredkovať tému práva ďalej vo svojej lokalite.

 

Projekt finančne podporila Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci Programu malých grantov – Res publica zameranom na podporu občianskej participácie a advokačných aktivít.

 

 

 

Iva Grejtáková

koordinátorka projektu

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt