Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Projects
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

2010: Zlepšenie zdravia Rómov prostredníctvom advokácie

Projekt podporil: Open Society Institute, Budapest

Stav: Projekt začal v decembri 2009, po predĺžení skončí v marci 2011

Aktivity: 1. Advokovanie na národnej a regionálnej úrovni v oblasti vytvorenia a stabilizácie novej pracovnej pozície terénneho zdravotného pracovníka v rómskych komunitách.

- pracovné stretnutia a advokovanie na úrovni ministerstva zdravotníctva SR, MPSVaR SR, Úradu splnomocnenca SR pre rómske komunity, na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva

- pracovné stretnutia a advokovanie s partnermi a ďalšími spolu-pracovníkmi (napr. WHO, NOS OSF, NMŠ, PDCS a pod.)

 

2.

- Príprava terénnych zdravotných pracovníkov na advokovanie – tréning zručností

- Príprava vedúcich pracovníkov Komunitných centier na advokovanie - zástupcovia KC z Prešovského regiónu a regiónov Banskej Bystrice, Žiliny a Nitry

(podujatie pre zástupcov KC z Košického regiónu bolo zrušené pre nedostatočný záujem).

 

3.

- Spracovanie „štrukturovaného balíčka informácií“ k problematike komunitných pracovníkov zdravia

(predložený ministrovi zdravotníctva SR, zainteresovaným odborníkom z ministerstiev a do NOS OSF ):

a) Monitoring hlavných legislatívnych krokov a významných dokumentov, dotýkajúci sa zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

b) Terénni zdravotní asistenti v rómskych komunitách – obhajoba ich pracovnej pozície

c) Opis pracovnej činnosti komunitného pracovníka

d) Databáza komunitných pracovníkov zdravia

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt