Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Projects
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

2010: Monitoring zneužívania inhalantov v rómskych komunitách v Prešovskom a Košickom regióne

Projekt podporil: NOS OSF Bratislava

Stav: Projekt začal v decembri 2009, skončí v máji 2011

 

Aktivity: Na realizácii projektu sa podieľa 14 komunitných zdravotných a terénnych sociálnych pracovníkov - anketárov, 3 odborníci na hĺbkové rozhovory s klientmi a inštitúciami, manažment projektu a 1 supervízor .

Zneužívanie inhalantov sa monitoruje v cca 35 rómskych komunitách, ktoré boli vybrané náhodne z oboch regiónov.

Stav: Práca anketárov v rómskych komunitách a v inštitúciách skončí 31. januára 2011.

Práca odborníkov hĺbkových rozhovorov skončí 31. marca 2011.

Záverečná správa bude spracovaná do 31. mája 2011.

V priebehu implementácie celého projektu sa koná odborná supervízia zameraná na kvalitu spracovania informácií a dát zo strany anketárov a práce odborných spolupracovníkov a projektového manažmentu.

Výsledky monitoringu rozhodnú o potenciálnej potrebe pokračovania projektu- avšak v rovine operačných aktivít v teréne.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt